Hasar Anında iletilmesi Gerekenler

Hasar Anında iletilmesi Gerekenler

Hasar Anında iletilmesi Gerekenler

 1. Hasar İhbarı Yapılırken Sigorta Şirketine İletilmesi Gereken Bilgiler:
 1. Poliçe numarası ve son zeyilname numarası,
 2. Sigortalının isim ve/veya unvanı,
 3. Sigorta vadesi – Sigorta başlangıç ve bitiş tarihleri,
 4. Hasarın gerçekleştiği tarihi,
 5. Hasarın gerçekleştiği yer,
 6. Hasarın mahiyeti,
 7. Tahmini hasar tutarı,
 8. Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi.

 

 1. Hasar İhbarı Yapıldıktan Sonra Sigorta Şirketince İstenen Belgeler:

Hasar ihbarı yapıldıktan sonra sigorta şirketi ilgili hasar dosyasını değerlendirmeye alır ve dosyanın sonuçlandırılması için gerekli belgeleri sigortalının tamamlaması gerekmektedir. Bu belgeler tamamlandıktan sonra hasar dosyası incelemesi tamamlanarak dosya sonuçlandırılır. İlk etapta oto kaza sigorta branşları için hasar gerçekleştiğinde istenen belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 

- OTO KAZA SİGORTALARI -

KASKO SİGORTASI HASARLARINDA:

 • Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı veya resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (Onaylı kopya),
 • Tutanak tutulamadığı durumlarda, tutanak tutulamama nedeni ile birlikte detaylı hasar beyanı,
 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Sürücünün alkol raporu (onaylı kopya),
 • Trafik tescil belgesi (ruhsat) fotokopisi,
 • Sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Yük taşıyan araçlarda sevk irsaliyesi ve kantar fişi,
 • Römork (frigorifik kasa) hasarlarında uygunluk belgesi ve resimleri,
 • Ağır hasarlı araçlarda trafikten çekme belgesi (şirket prosedürlerine göre yönlendirme yapılmaktadır),
 • Hurdaya ayrılan araçlarda hurda belgesi (Şirket prosedürlerine göre yönlendirme yapılmaktadır),
 • Dain-i Mürtehin (rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınan muvaffakatname,
 • Hasarlı aracın fotoğrafları,
 • Banka hesap bilgileri.
 • Hasar Sonrası Çekilen Fotoğraflar

Yanma ise:
Yukarıdaki evraka ek olarak, İtfaiye Raporu.

Çalınma ise:

 • Karakola ilk müracaat tutanağı (onaylı kopya),
 • İlk müracaatın yapıldığı karakoldan 30 gün sonra alınacak olan bulunamadı yazısı (Bu yazının talep edilmesi için gereken yazı da sigorta şirketi tarafından verilir),
 • Trafik belgesi fotokopisi (Tescil müdürlüğünden çalıntı kaşeli ruhsat alımında trafik belgesi de teslim alındığından, öncesinde fotokopisinin alınması gerekmektedir),
 • Aracın kayıtlı olduğu trafik tescil şube müdürlüğünden çalıntı kaşeli trafik tescil belgesi (Ruhsat) aslı (Bu belgenin alınması için gereken yazı da sigorta şirketi tarafından verilir),
 • Aracın geçerli kasko ve trafik poliçe asılları,
 • Poliçe prim makbuzu,
 • Sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Vergi dairesinden alınacak olan vergi borcu olmadığına dair belge,
 • Vergi dairesinden alınacak olan aracın maliyedeki kaydının silindiğine dair belge,
 • Vekâletname aslı,
 • Aracın trafik dosyası (Araç satın alınırken verilen fatura, teknik belgeler, daha sonra yatırılan vergi makbuzları gibi belgeler),
 • D/M (Dain-i Mürtehin/rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • Aracın asıl ve yedek anahtarları,
 • Banka hesap bilgileri.


Hasar Yurt Dışında Gerçekleşmiş İse:

 • Hasar olan ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan zaptın onaylı sureti ve onaylı tercümesi,
 • Hasar olan ülkenin avarya komiseri veya uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu,
 • Bu hasar raporunun mahalli Türk Konsolluğu'nca tasdiki.

TRAFİK VE İHTİYARİ SORUMLULUK BRANŞI HASARLARINDA:

 • Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı veya resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (onaylı kopya),
 • Sigortalı ve mağdur araç sürücülerine ait alkol raporu (onaylı kopya),
 • Mağdur aracın trafik tescil belgesi (ruhsat) fotokopisi,
 • Mağdur aracın sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Mağdurun T.C.Kimlik numarası, şirket ise vergi levhası,
 • Poliçe aslı veya fotokopisi,
 • Sigortalı aracın trafik tescil belgesi (ruhsat) fotokopisi,
 • Sigortalı aracın sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Başka bir sigorta şirketinden tazminat alıp almadığına dair yazı,
 • Hasarlı aracın fotoğrafları,
 • Banka hesap bilgileri.


Bedeni Taleplerde; Yaralanma ise:

 • Resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (onaylı kopya),
 • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Hastane epikriz raporu,
 • Tedavinin bittiğine dair kesin doktor raporu,
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (fatura, reçete, ilaç kupürleri gibi).


Maluliyet ise:

 • Resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (onaylı kopya),
 • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Tam teşekküllü hastaneden alınmış olan maluliyet derecesini (yüzdesini) gösteren maluliyet raporu,
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp alınmadığına dair yazı.


Ölüm ise:

 • Resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (onaylı kopya),
 • Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Aile nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilamı,
 • Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge,
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Defin ruhsatı,
 • Kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu.

ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK BRANŞI HASARLARINDA:

 • Resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (onaylı kopya),
 • Yolcu Bileti – (Zarar gören kişilerin yolcu olduklarının belgesi),
 • Şehirlerarası veya uluslararası taşımacılık yetki belgesi,
 • Trafik tescil belgesi (ruhsat) fotokopisi,
 • Sürücünün sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
 • Sürücünün alkol raporu (onaylı kopya),


Bu belgelere ek olarak ayrıca;

Yaralanma ise:

 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (fatura, reçete, ilaç kupürleri gibi),
 • Hastane epikriz raporu,
 • Banka hesap bilgileri.


Maluliyet ise:

 • Tam teşekküllü hastaneden alınmış olan maluliyet derecesini (yüzdesini) gösteren maluliyet raporu,
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp almadığına dair yazı.


Ölüm ise:

 • Nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilamı,
 • Ölen yolcunun kazanç durumunu gösterir belge,
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Defin ruhsatı.

ZORUNLU OTOBÜS KOLTUK FERDİ KAZA BRANŞI HASARLARINDA:

 • Resmi makamlarca düzenlenmiş trafik kazası tespit tutanağı - kaza zaptı (onaylı kopya),
 • Zarar gören kişilerin sigortalı araçta ne sıfatla bulunduğunun belgesi. “Yolcu mu? Muavin mi? Şoför mü?”
 • Yolcu listesi ve mağdur yolculara ait Yolcu Bileti,
 • Şoför ve muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi belge,


Bu belgelere ek olarak ayrıca;

Yaralanma ise:

 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (fatura, reçete, ilaç kupürleri gibi),
 • Hastane epikriz raporu,
 • Banka hesap bilgileri.


Maluliyet ise:

 • Tam teşekküllü hastaneden alınmış olan maluliyet derecesini (yüzdesini) gösteren maluliyet raporu,
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp almadığına dair yazı.


Ölüm ise:

 • Nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilamı,
 • Ölen yolcunun kazanç durumunu gösterir belge,
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Defin ruhsatı.

Binokay Hasar Yönetim Sistem

Hasar dosyanızın on-line olarak durumunu, Dosya numarası ile Binokay WEB sisemizden takip edebilirsiniz. Yada 0850 346 70 45 nolu SMS hattımıza dosya numatasını kısa mesaj atarak öğrenebilirsiiz.

widget
Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading