Hasar Gerçekleştiğinde yapılması gerekenler

Hasar Gerçekleştiğinde yapılması gerekenler

Hasar Gerçekleştiğinde yapılması gerekenler

Hasar Gerçekleştiğinde yapılması gerekenler
Tarihçe

Sigortalı değerin hasara uğraması, sigortalıya da sigortacıya da sözleşmeden dogan bir takım yükümlülükleri yerine getirmesini gerektirmektedir. Bu yükümlülüklerin karşılıklı iyi niyet ve özenle yerine getirilmesi, en az ziyanla, minimum operasyonla ve en kısa sürede uğranılan hasarın giderilmesini kolaylaştıracaktır. Bunun için hasar sırasında ve sonrasında sigortalının yapması gereken işlemler bulunmaktadır. Bu işlemlerin neler olduğu çoğu sigortalı tarafından yanlış bilinmekte ya da hiç bilinmemektedir.

SİGORTA GENEL ŞARTLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA SİGORTA ETTİREN, RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARI YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR:

*Hasardan haberdar olduğu andan itibaren beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek.
*Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek talimata uymak.
*Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hal ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespite, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek.
*Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi makul ve uygun bir süre içinde sigortacıya vermek.
*Zarardan dolayı dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hallerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri derhal sigortacıya vermek.
*Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.
*Hasarın meydana geldiği tarihte poliçenin tahsilâtının yapılmış olması gerekmektedir.

HASAR GERÇEKLEŞTİĞİNDE YAPILMASI GEREKEN OPERASYONEL İŞLEMLER İSE ŞU ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR:

*Hasarın gerçekleşmesiyle sigortalının hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde şirkete bildirimde bulunması gerekir.
*İlgili sigorta şirketi hasar ihbarından sonra gerekirse hasar tespiti amacı ile eksper tayin eder.
*Sigortalının hasarı ile ilgili belgeleri sigorta şirketine ya da eksperin kendisine doğrudan ulaştırılması gerekir.
*Eksper, tüm inceleme, tetkik ve gerekli diğer işlemlerini tamamladıktan sonra ekspertiz raporunun tamamlar.
*Ekspertiz raporu ile hasara konu olan sigortanın türüne göre gereken diğer belgeler sigorta şirketine ulaştırılır.
*Böylelikle, tazminat ödenmesi için gereken dosya evrakı tamamlanmış olur.

Binokay Hasar Yönetim Sistem

Hasar dosyanızın on-line olarak durumunu, Dosya numarası ile Binokay WEB sisemizden takip edebilirsiniz. Yada 0850 346 70 45 nolu SMS hattımıza dosya numatasını kısa mesaj atarak öğrenebilirsiiz.

widget
Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading